0988257667 / 0916668757 / 0938161686
info@dienlanhhanoi.com.vn
Điều hòa Mitsubishi Heavy -- > Điều hòa Mitsubishi Heavy Loại Âm trần (Cassette)- 2 chiều nóng lạnh - Inverter - Gas R410A

Điều hòa Mitsubishi Heavy Loại Âm trần (Cassette)- 2 chiều nóng lạnh - Inverter - Gas R410A

Điều hòa Mitsubishi Heavy Loại Âm trần (Cassette)- 2 chiều nóng lạnh - Inverter - Gas R410A