0988257667 / 0916668757 / 0938161686
info@dienlanhhanoi.com.vn
Điều hòa Mitsubishi Heavy  >> Hỗ Trợ Kỹ Thuật Điều Hòa

Bảng mã lỗi máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter.

Bảng mã lỗi máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter.

Áp dụng cho các model:

Loại 1 chiều : SRK1YJ-S ;SRK1YJ-S ;SRK18YJ-S

Loại 2 chiều sưởi : SRK25ZJ-S ;SRK35ZJ-S ;SRK50ZJ-S ;SRK63ZE-S1;SRC71ZE-S1

Máy sẽ hoạt động khi khỡi động bằng REMOTE trong 3 phút sau khi ngừng vận hành.

HIỂN THỊ

TRÊN DÀN LẠNH

MÔ TẢ SỰ CỐ

NGUYÊN NHÂN

ĐIỀU KIỆN HIỂN THI

 (chớp đèn)

ĐÈN RUN

ĐÈN TIMER

 

 

 

CHƠP 1 LẦN

ON

LỖI SENSOR CẶP DÀN LẠNH

*Sen sor đứt ,kết nối không tốt .

*Boar dàn lạnh hư .

*Khi sensor dàn lạnh bị đứt xác định trong lúc ngừng vận hành (Nếu nhiệt độ xác nhận dưới -20độ C trong vòng 15 giây thì nó được coi như đứt dây sensor) .

CHỚP 2 LẦN

ON

LỖI SENSOR NHIỆT ĐỘ PHÒNG

*Sen sor đứt ,kết nối không tốt .

*Boar dàn lạnh hư .

*Khi sensor dàn lạnh bị đứt xác định trong lúc ngừng vận hành (Nếu nhiệt độ xác nhận dưới -20độ C trong vòng 15 giây thì nó được coi như đứt dây sensor) .

CHỚP 6 LẦN

ON

LỖI MOTOR DÀN LẠNH

*Motor quạt hư ,kết nối không tốt

*Khi máy đang hoạt động ,nếu tốc độ motor quạt là 300 rpm hoặc thấp hơn 30 giây hay lâu hơn.(máy ngừng hoạt động ) .

CHỚP LIÊN TỤC

CHỚP 1 LẦN

LỖI SENSOR VÀO DÀN NÓNG

*Sensor đứt , kết nối không tốt

*Boar dàn nóng hư .

*Khi sensor gió vào dàn nóng bị đứt được xác định trong lúc đã ngừng vận hành .(Nếu nhiệt độ xác định dưới < -40 độ C trong 15 giây thì được coi như đứt dây sensor ) . (Máy ngừng hoạt động ) .

CHỚP LIÊN TỤC

CHỚP 2 LẦN

LỖI SENSOR CẶP DÀN NÓNG

*Sensor đứt , kết nối không tốt

*Boar dàn nóng hư .

*Khi sensor cặp dàn nóng bị đứt được xác định trong lúc đã ngừng vận hành .(Nếu nhiệt độ xác định dưới < -50 độ C trong 15 giây thì được coi như đứt dây sensor ) . (Máy ngừng hoạt động ) .

CHỚP LIÊN TỤC

CHỚP 4 LẦN

LỖI SENSOR ĐƯỒNG NÉN

*Sensor đứt , kết nối không tốt

*Boar dàn nóng hư .

*Khi trạng thái Sensor được xác định là đứt trong vòng 15 giây hoặc lâu hơn (Thấp hơn 7 độ C).Sau khi máy nếna vận hành được 9 phút .( Máy nén dừng hoạt động ) .

ON

CHỚP 1 LẦN

BẢO VỆ NGẮT DÒNG

*Máy nén bị kẹt cơ , mất pha ra máy , chạm POWER TRANSTOR

*Van dịch vụ chưa mở .

*Dòng xuất ra máy nén vượt quá trị giá cài đặt trong lúc máy nén khởi động .

*(Máy dừng hoạt động )

ON

CHỚP 2 LẦN

SỰ CỐ NGOÀI DÀN NÓNG

*Hư cuộn dây máy nén .

*Máy kẹt cơ .

*Khi máy ngừng vận hành khẩn cấp do sự cố ở dàn nóng hoặc do đầu vào có giá trị thấp hơn cài đặt .

*(Máy ngừng hoạt động )

ON

CHỚP 3 LẦN

BẢO VỆ AN TOÀN DÒNG

*Bảo vệ quá tải .

*Dư ga

*Máy nén kẹt cơ

*Khi tốc độ máy nén thấp hơn giá trị cài đặt và chức năng bảo vệ an toàn dòng hoạt động .

*(Máy dừng hoạt động ).

ON

CHỚP 4 LẦN

LỖI POWER TRANSISTOR

*Hư Power transistor .

*Khi máy ngừng vận hành khẩn cấp do sự cố ở dàn nóng , hoặc do đầu vào có giá trị thấp hơn giá trị cài đặt .Liên tục trong vòng 3 phút hoặc lâu hơn .

*(Máy dừng hoạt động ).

ON

CHỚP 5 LẦN

QUÁ NHIỆT MÁY NẾN

*Thiếu ga, hư Sensor đường đẩy.

*Van dịch vụ chưa mở .

*Khi giá trị điện trở Sensor đường nén vượt quá giá tri cài đặt .

*(Máy dừng hoạt động) .

ON

CHỚP 6 LẦN

LỖI TRUYỀN TÍN HIỆU

*Lỗi nguồn hỏng dây tín hiệu .

*Hư boar mạch dàn lạnh .

*Khi có tín hiệu giữa boar mạch dàn lạnh và boar mạch dàn nóng lâu hơn 10 giây .( Đang có nguồn) hoặc khi không có tín hiệulâu hơn 1 phút 55giây(Máy đang hoạt động) .

*(máy dừng hoạt động ) .

ON

CHỚP 7 LẦN

LỖI MOTOR QUẠT DÀN NÓNG

*Lỗi nguồn ,hỏng dây tín hiệu ,hư boar mạch nóng/lạnh .

*Khi tốc độ quạt dàn nóng thấp hơn 75 rpm *Khi tốc độ quạt dàn nóng thấp hơn 75 rpm kéo  dài trong 30 giây hoặc lâu hơn >(3Lần).

*(Máy dừng hoạt động)

CHỚP 2 LẦN

CHỚP 2 LẦN

KẸT CƠ

*Hư máy nén .

*Mất pha máy nén .

*Hư bỏa dàn nóng .

*Vị trí cực nam châm của máy nén sai lệch khi máy nén khởi động .

*(Máy nén dừng hoạt động) .

CHỚP 5 LẦN

ON

LỖI LỌC ĐIỆN AP

*Hư bộ lọc điện áp .

*Khi nguồn cấp không đúng .

*Khi boar mạch dàn nóng hư .

Xem chi tiết sản phẩm điều hòa mitsubishi heavy tại : http://www.dieuhoamitsubishi.net